Maroli

vjezdové brány


vjezdové brány

vjezdové brány - křídlové


Pro vjezd na Váš pozemek je jednou z možností křídlová vjezdová brána. Může být jednokřídlová nebo dvoukřídlová, podle šíře vjezdového otvoru. Křídlové brány se používají všude tam, kde není možné boční zajíždění brány. Křídlové brány se mohou otevírat na pozemek nebo vně pozemku.

vjezdové brány - samonosné


Samonosná vjezdová brána je další možností vjezdu na pozemek. Není náchylná na provozní problémy spojené se zimním obdobím nebo s mechanickými překážkami v dráze pojezdu. U této vjezdové brány musí být dostatečný prostor pro vysunutí brány do strany, zhruba šířka průjezdu + 1/3 této šířky.

vjezdové brány - pojezdové


U tohoto typu vjezdu na pozemek je nutný betonový základ, na němž je instalována kolejnice profilu T a po níž brána jezdí bočně. Co se týká bočního prostoru, je potřeba stejná šířka, jako je šířka brány.

pohony garážových vrat

Pohony vjezdových bran - LIFT MASTER

Pohony pro křídlové brány
pohony křídlových branECO 300
Pohon pro křídlové brány do hmotnosti křídla 150 kg a šířky křídla 2 m.

LYN 300
Pohon pro křídlové brány do hmotnosti křídla 250 kg a šířky křídla 2,5 m.

LYN 400
Pohon pro křídlové brány do hmotnosti křídla 250 kg a šířky křídla 3,5 m.

ECO 300
Pohon pro křídlové brány do hmotnosti křídla 150 kg a šířky křídla 2 m.

SCS 300
Pohon pro křídlové brány do hmotnosti křídla 250 kg a šířky křídla 3 m.Pohony pro posuvné brány
pohony posuvných bran

Série SLY

Nadčasová elegance spolu s tradiční spolehlivostí a vysokou úrovní zabezpečení. Tato spolehlivá série pohonů posuvných vjezdových bran je vhodná jak pro rezidenční tak pro komerční použití. Automatické pohony SLY jsou instalovány pro ovládání vjezdových bran o váze 300, 500 nebo 1000 kg.

Všechny motory série SLY obsahují pohonné systémy se šnekovým převodem pro vysoké zátěže a pro dlouhodobý, vysoký a tichý provoz.

Nejvyšší prioritu mají flexibilita a možnost zvolit vlastní objednávku. V sérii SLY mohou být motory zakoupené samostatně, s řídící jednotkou, dálkovým ovládáním nebo dodány v sadě k montáži. Je zde také možnost výběru plastových nebo kovových hřebenových tyčí pro nízké nebo vysoké namáhání. Můžete si objednat pouze to, co potřebujete.